Återställa filer/data

Vi garanterar att vi alltid har en säkerhetskopia av våra servrar och dina data. Vi tar dagliga backuper av alla servrar och dessa säkerhetskopieringsdata sparas flera veckor, så det finns en god chans att vi kan hitta dina data igen.

Se mer under "Webbplats" i vår kontrollpanel och sen klicka på "Återställ data".

Det är möjligt att återskapa mappar/filer och/eller en MySQL-databas gratis via vår kontrollpanel.

Eftersom återställning av mail, enskilda filer, MS SQL-databaser och specifika databastabeller är en manuell process, kostar detta en liten avgift på 25 EUR, om kunden är ansvarig för dataförlusten.

Artikel från supportkategorin: Generellt