Återställa filer/data

Om du har raderat data från din webbplats finns det goda chanser att vi kan återskapa det igen. Kontakta vår support så snart som möjligt och beskriv vilka uppgifter som ska återställas och från vilket datum.

Vi garanterar att vi alltid har en säkerhetskopia av våra servrar och dina data. Vi tar dagliga backuper av alla servrar och dessa säkerhetskopieringsdata sparas flera veckor, så det finns en god chans att vi kan hitta dina data igen.

Eftersom dataåterställning är en manuell process kostar det en liten avgift på 25 euro om kunden själv är ansvarig för förlust av data.

Artikel från supportkategorin: Generellt