Geografisk placering av servrar

Samtliga servrar och data är placerat i Danmark, Skanderborg i ett eget datacenter hos Zitcom A/S. Våra IP-adresser är också registrerade i Danmark.

Våra namnservrar är geografiskt utspridda, placerade i Danmark, England och Nederländerna, för ytterligare redundans.

Artikel från supportkategorin: Generellt