Geografisk placering av servrar

Samtliga servrar och data är placerat i Skanderborg, Danmark - i ett eget datacenter hos team.blue Danmark A/S. Våra IP-adresser är också registrerade i Danmark.

Våra namnservrar är geografiskt utspridda på platser i Danmark, England och Nederländerna, för ytterligare redundans.

Artikel från supportkategorin: Generellt