Samling av produkter på samma konto

Det är en stor fördel att samla alla produkter på samma konto, vilket gör det lättare att komma åt sina produkter och får en bra översyn av vad som finns.

Det finns två sätt att samla sina produkter.

Om du vill flytta en enda produkt till ett annat konto gör du det via vår kontrollpanel och sedan under menyalternativet "Administration" och "Överför produkt". Här flyttas den valda produkten till ett annat konto.

Om du vill flytta alla produkter från ett konto till ett annat kan det enkelt göras via vår kontrollpanel undandra kontot att stängas och alla produkter flyttas till det aktuella kontot.

Sammanslagning av konton kräver självklart inloggningsinformation till båda konton.

Artikel från supportkategorin: Generellt