Samling av produkter på samma konto

Det är en stor fördel att samla alla produkter på samma konto, vilket gör det lättare att komma åt sina produkter och får en bra översyn av vad som finns.

Det finns två sätt att samla sina produkter.

Om du vill flytta en enda produkt till ett annat konto gör du det via vår kontrollpanel och sedan under menyalternativet "Administration" och "Överlåt produkt". Här flyttas den valda produkten till ett annat konto.

Artikel från supportkategorin: Generellt