Ändra lösenord

Lösenordet för ditt webbhotell kan ändras under Administration i Kontrollpanelen. Ändringen gäller för alla tjänster i webhotel, som FTP, Statistics, SQL, etc.

Om du vill ändra lösenordet för ditt Simply.com-konto gör du detta under Konto i Kontrollpanelen. När du byter lösenord för ditt Simply.com-konto måste nuvarande lösenord anges av säkerhetsskäl.

Produkt- och kontolösenord ändras separat och bör / bör inte nödvändigtvis vara desamma.

Artikel från supportkategorin: Generellt