Uppsättning av kalendersynkronisering med CalDAV på iPhone (iOS)

Denna guide förutsätter att du redan har skapat en e-postadress i vår kontrollpanel.

1. Gå til Inställningar och tryck på Lösenord och konton.

2. Välj Lägg till konto.

3. Välj Annat.

4. Välj Lägg till CalDAV-konto

5. Ange dav.simply.com som server, ange din e-postadress som användarnamn och ditt lösenord till e-postadressen och tryck Nästa.

Notera: Beskrivning är valfritt.


6. Tryck på Spara.

Notera: Du kan aktivera Påminnelser om du önskar.


Artikel från supportkategorin: Generellt