Uppsättning av kalendersynkronisering med CalDAV på iPhone (iOS)

Denna guide förutsätter att du redan har skapat en e-postadress i vår kontrollpanel.

1. Gå til Inställningar och tryck på Lösenord och konton.


2. Välj Lägg till konto.


3. Välj Annat.


4. Välj Lägg till CalDAV-konto


5. Ange dav.simply.com som server, ange din e-postadress som användarnamn och ditt lösenord till e-postadressen och tryck Nästa.

Notera: Beskrivning är valfritt.


6. Tryck på Spara.

Notera: Du kan aktivera Påminnelser om du önskar.


Artikel från supportkategorin: Generellt