Epost-inställningar

Detta är en guide för de inställningar som du vanligtvis behöver för att ställa in när du ska använda e-post i något mailprogram.
Om du vill ha en guide till ditt specifika program kan du se de andra inläggen i denna supportkategori.

Följande inställnignar gäller för dessa fält:

Inkommande e-postserver

Den inkommande servern är mail.simply.com.
POP3-porten för inkommande server är 110, och IMAP-porten är 143.

Användarnamn för inkommande e-post

Användarnamnet är alltid hela din e-postadress som den visas i din E-post Administration. Det kan till exempel vara mail@dindomän.se

Lösenord för inkommande e-post

Detta är lösenordet du valde när du skapade e-postkontot i vår E-post Administration. Om du har glömt koden kan du helt enkelt återställa den via vår E-post Administration.

Utgående e-postserver

Vår utgående server heter smtp.simply.com.
Du kan använda portar 25, 8080, 2525 och 587 för att skicka genom den - Port 587 fungerar oftast.

Om du använder smtp.simply.com måste du samtidigt välja "Utgående e-postserver kräver autentisering". Logga in på den utgående servern med användarnamn och lösenord. Se våra andra supportinställningar för mer information.

Användarnamn och lösenord för utgående e-postserver.

Utgående servers användarnamn och lösenord är samma som inkommande server, dvs din e-postadress och ditt lösenord för detta.

MX-post

Domäners MX-post ska sättas till mx.simply.com.
Detta görs automatiskt av vårt system och är därför endast relevant om du hanterar DNS via en annan leverantör än Simply.com.

TLS (SSL) support

Våra e-postservrar och webbmail har fullt stöd för TLS-kryptering, både för inkommande POP3 och IMAP, samt för att skicka genom SMTP. Dessutom kan vi ta emot och vidarebefordra mail via TLS, givet att avsändar-/mottagarservern stöder detta.
TLS kan användas på TLS standardportar.

Artikel från supportkategorin: Mail