Webmail - Läs dina mail på språng

Om du inte har en stationär dator eller du behöver läsa dina mail på språng, rekommenderar vi att du använder vår webbmail.

Vår webbmail kan du hitta här: https://webmail.simply.com - en URL som du kan spara i din webbläsare.

I webbmailen ska du logga in med din e-postadress och lösenordet du valde när du skapade ditt e-postkonto i vår E-post Administration.

När du har loggat in kan du läsa och skriva e-post från ditt e-postkonto.

Du kan även skicka bifogade filer via webbmailen. Var dock uppmärksam på att det finns en storleksgräns på bifogade filer i webbmailen, den ligger på 100MB. Önskar du skicka större filer än så rekommenderar vi att du gör detta via ett mailprogram från din dator, eller via en fildelningstjänst.

Det är endast möjligt att logga in på ett e-postkonto i taget via webbmailen. Önskar du läsa/skriva från ett annat e-postkonto behöver du logga ut och sen logga in på det andra kontot.

Läs även

Artikel från supportkategorin: Mail

Andra relevanta artiklar