Utgående mailserver för script

Om du behöver skicka många mail via din hemsida (oavsett om den är skapad i ASP, ASP.NET eller PHP), bör du ställa in så att din hemsida skickar ut via SMTP-servern websmtp.simply.com (port 587).
Det finns ingen begränsning på antalet skickade mail från websmtp.simply.com.

För att skicka genom websmtp.simply.com, ska du använder port 587 (STARTTLS stöds) och logga in på servern med användarnamn och lösenord. Inloggningsinformationen kan vara vilken e-postadress som helst som är skapad på din domän inne i Simply.com Mail Administration.

Den här servern kan endast användas av dina skript, från våra webbservrar, och inte från vanliga mailklienter eller från servrar som finns på annat håll.

I PHP kan du använda t.ex. phpMailer eller SwiftMailer för att skicka, eftersom funktionen mail() inte stödjer användningen av en extern-SMTP-server.

I CMS (Wordpress, Drupal, Prestashop, Magento, etc.) kan du ofta ange en SMTP-server eller installera ett plugin som gör det möjligt.

WordPress: http://wordpress.org/plugins/easy-wp-smtp/

Prestashop: http://doc.prestashop.com/display/PS16/E-Mail+Parameters

Magento 1 plugin: https://github.com/aschroder/Magento-SMTP-Pro-Email-Extension

Massutskick

Naturligtvis tillåter vi inte att websmtp.simply.com används för phishing, spam, spoofing eller andra typer av utskick som är till nackdel för mottagaren.
Vår SMTP-tjänst är tillgänglig för att hjälpa våra kunder driva deras hemsidor och online verksamheter, så ett gott rykte och bra leverans är av stor prioritering för oss. Läs mer i våra användarvillkor.

Skulle du behöva skicka tiotusentals mails, rekommenderar vi att du inte använder websmtp.simply.com till detta. Vi agerar snabbt på spam och missbruk av servrarna för att säkra våra servrar och kunder inte blir blockade p.g.a. spam- och massutskick.

Se till att SPF, DKIM och DMARC finns i din e-post och domän, det hjälper till att förhindra att mail till många e-postleverantörer blockeras.

Överväg att använda tredjepartstjänster som SendGrid eller Mailgun för massutskick, så att du får bästa möjliga leverans.

Alternativt köpa en VPS och konfigurerar en SMTP-server. Då kan du säkerställa att dina mail inte blockeras av tredjepart på grund av andra kunders utskick, samtidigt som du ser till att våra servrar inte blockeras på grund av dina utskick.

Bouncehantering

För massutskick uppskattar vi alltid kunder som hanterar sina bounce-meddelande (studsade meddelande) och tar bort "döda" mailadresser från sina listor. Detta kan göras genom att ställa in ett avsändarkonto och kontrollera detta konto för felmeddelanden. Om ett sådant konto är konfigurerat ska du inaktivera både antivirus och antispam, annars kommer en onödigt stor mängd av våra resurser att användas på våra mailservrar. Se till att du raderar och bearbetar mail på ditt konto regelbundet.

Detta förhindrar att mailservrar blockerar mail som skickats från våra SMTP-servrar och ser till att ditt mail levereras korrekt till giltiga mottagare.

Använd också List-Unsubscribe i headern för att inkludera en länk som direkt tar bort mottagaren från listor om så önskas.

Artikel från supportkategorin: Mail