Utgående mailserver för script

Om du behöver skicka mail via din hemsida via ASP, ASP.NET eller PHP, kan du använda websmtp.simply.com (port 587).
Det finns ingen begränsning på antalet skickade mail från websmtp.simply.com.

För att skicka genom websmtp.simply.com, använder du port 587 (TLS är möjligt) och logga in på servern med användarnamn och lösenord. Inloggningsinformationen kan vara vilken e-postadress som helst som skapats i din Simply.com Mail Administration.

Den här servern kan endast användas av dina skript, från våra webbservrar, och inte från vanliga mailklienter eller från servrar som finns på annat håll.

I PHP kan du använda t.ex. phpMailer eller SwiftMailer för att skicka, eftersom funktionen mail() inte stöder användningen av en fjärr-SMTP-server.
I CMS (Wordpress, Drupal, Prestashop, Magento, etc.) kan du ofta ange en SMTP-server eller installera ett plugin som gör det möjligt.

Massutskick

Skulle du skicka tiotusentals mails rekommenderar vi att du köper en VPS och konfigurerar en SMTP-server. Då kan du säkerställa att dina mail inte blockeras av tredje part på grund av andra kunders utskick, samtidigt som du ser till att våra servrar inte blockeras på grund av dina utskick.
Se till att SPF, DKIM och DMARC finns i din epost och domän, det hjälper till att förhindra att mail till många postleverantörer blockeras.

Naturligtvis tillåter vi inte att smtp.simply.com används för phishing, spam, spoofing eller andra typer av utskick som är till nackdel för mottagaren. Läs mer i våra användarvillkor.

Överväg att använda tredjepartstjänster som SendGrid eller Mailgun för massutskick, så att du får bästa möjliga leverans.

Bouncehantering

För massutskick gillar vi alltid kunder som bearbetar sina studsar och tar bort "döda" mailadresser från sina listor. Detta kan göras genom att ställa in ett avsändarkonto och kontrollera detta konto för felmeddelanden. Om ett sådant konto är konfigurerat ska du inaktivera både antivirus och antispam, annars kommer en stor mängd onödiga resurser att användas på våra mailservrar. Se till att du raderar och bearbetar mail på ditt konto regelbundet.
Detta förhindrar att mailservrar blockerar mail som skickats från våra SMTP-servrar och ser till att ditt mail levereras korrekt till giltiga mottagare.
Använd också List-Unsubscribe i headern för att inkludera en länk som direkt tar bort mottagaren från listor.

Artikel från supportkategorin: Mail