UnoEuro ändrar namn till Simply.com Läs mer här

Problem med att skicka genom smtp.simply.com

Nedan är lösningar på några vanliga problem som kan uppstå när man ska skicka mail via smtp.simply.com:

  • Kontrollera att du har angett "smtp.simply.com" under utgående server och att värdnamnet stavats korrekt.

  • Om du använder port 25 för att skicka, försök istället med port 587, 2525 eller 8080.

  • Verifiera att du har markerat kryssrutan i fältet "Utgående mail-server kräver autentisering", som ofta finns under "Avancerade kontoinställningar" i ditt mailprogram.

  • Kontrollera att kryssrutan INTE är ifylld för "Logga in med säker lösenordsautentisering".

  • Se till att du använder samma inloggningsinformation för utgående server som för inkommande. Och kontrollera att denna information har skrivits in korrekt under inkommande server.

  • Kontrollera att antivirusprogram och brandväggsprogram inte blockerar anslutningen. Vänligen försök att inaktivera dessa för att se om det hjälper.

Artikel från kategorin Mail