Problem med att skicka genom smtp.simply.com

Nedan är lösningar på några vanliga problem som kan uppstå när man ska skicka mail via smtp.simply.com:

  • Kontrollera att du har angett "smtp.simply.com" under utgående server och att värdnamnet stavats korrekt.

  • Försök, först och främst, att använda dig av port 587 för att skicka

  • Om du använder port 25 för att skicka, försök med port 587, 2525 eller 8080.

  • kontrollera att du har markerat kryssrutan i fältet "Utgående mail-server kräver autentisering", som oftast finns under "Avancerade kontoinställningar" i ditt mailprogram.

  • Kontrollera att kryssrutan INTE är ifylld för "Logga in med säker lösenordsautentisering".

  • Se till att du använder samma inloggningsinformation för utgående server som för inkommande. Och kontrollera att denna information har skrivits in korrekt under inkommande server.

  • Kontrollera att antivirusprogram och brandväggsprogram inte blockerar anslutningen. Vänligen försök att inaktivera dessa för att se om det hjälper.

Artikel från supportkategorin: Mail