Inställning av email i Microsoft Outlook 2013

Följande ger hjälp med att konfigurera ditt e-postkonto i Microsoft Outlook 2013.

Den här guiden förutsätter att du redan har konfigurerat ditt e-postkonto i vår "E-post" Administration, som du hittar i vår Kontrollpanel.

  1. Öppna Microsoft Outlook 2013

  2. Välj menyn Arkiv, sedan punkten Lägg till konto.

  3. Kryssa i rutan "Manuell konfiguration eller flera servertyper".

  1. Välj IMAP (rekommenderat) eller POP.

  1. Fyll i fälten som visas med värden som anges i ditt välkomst-email. Om du vill använda IMAP väljer du IMAP under kontotyp först - utöver detta är värdena samma.

 OBS: Användarnamnet är HELA din e-postadress och inte bara till exempel john utan john@domain.xxx!
Lösenordet är det lösenord du har valt i e-postadministrationen under kontrollpanelen.

 VIKTIGT: Den inkommande servern måste vara mail.simply.com

  1. Välj knappen "Fler inställningar" och fliken "Utgående e-postserver".

  1. Kryssa i rutan för "Utgående e-postserver (SMTP) kräver autentisering"

  2. Fortsätt till fliken "Avancerat" och ställ in porten för utgående server till 25 eller 587.

  3. Välj "Ok" och sedan "Testa kontoinställningar" för att kontrollera att allt fungerar ordentligt.

  4. Välj "Nästa" och "Avsluta".

Artikel från supportkategorin: Mail