Inställning av email i Microsoft Outlook 2010

Följande ger hjälp med att konfigurera ditt e-postkonto i Microsoft Outlook 2010.

Den här guiden förutsätter att du redan har konfigurerat ditt e-postkonto i vår "E-post" Administration, som du hittar i vår Kontrollpanel.

  1. Öppna Microsoft Outlook 2010

  2. Välj menyn Arkiv, sedan punkten Lägg till konto.

  3. Kryssa i rutan "Manuell konfiguration eller fler servertyper".

  1. Välj Internet-e-mail*.

  1. Fyll i fälten som visas med värden som anges i ditt välkomst-email.

 OBS: Användarnamnet är HELA din e-postadress och inte bara till exempel john utan john@domain.xxx!
Lösenordet är det lösenord du har valt i epostadministrationen under kontrollpanelen.

 VIKTIGT: Den inkommande servern måste vara mail.simply.com

  1. Välj knappen "Fler inställningar" och fliken "Utgående e-postserver".

  1. Kryssa i rutan för "Utgående e-postserver (SMTP) kräver autentisering"

  2. Fortsätt till fliken "Avancerat" och ställ in porten för utgående server till 25 eller 587 (rekommenderad)

  3. Välj "Ok" och sedan "Testa kontoinställningar" för att kontrollera att allt fungerar ordentligt.

  4. Välj "Nästa" och "Avsluta".

Artikel från supportkategorin: Mail