Inställning av email på Android

Den här guiden förutsätter att du redan har konfigurerat ditt e-postkonto via menyalternativet "E-post", som du hittar i vår Kontrollpanel.

Observera att användargränssnittet kan variera beroende på vilken telefon du har, men inställningarna är desamma.

 
1 . Öppna postprogrammet och välj "Annat".

2 . Ange den e-postadress du vill ställa in.

3 . Ange lösenordet för e-postadressen. Du valde lösenordet när du skapade e-postkontot i "E-post" på vår kontrollpanel.

4 . Välj antingen IMAP eller POP. Vi rekommenderar att du använder IMAP.

5 . Ange den inkommande mailservern som mail.simply.com.

__ Viktigt: __ Användarnamnet är som e-postadressen du håller på att ställa in.

6 . Ange den utgående servern som smtp.simply.com.

Artikel från supportkategorin: Mail