Inställning av email i Gmail

Den här guiden förutsätter att du redan har konfigurerat ditt e-postkonto via menyalternativet "E-post", som du hittar i vår Kontrollpanel.

1 . Under Inställningar, välj "Konton och Import".

2 . Välj "Importera e-post och kontakter".

3 . Ange din e-postadress.

4 . Ange din e-postadress som användarnamn, samt lösenordet du skapade för postadressen under E-post Administration i vår kontrollpanel och fyll i serverns inställningar som visas för inkommande server.

 __ VIKTIGT: __ Den inkommande servern måste vara mail.simply.com

 Du kan använda porten 110 eller 995 om du aktiverar SSL. Resten av inställningarna är valfria - men vi rekommenderar inte att du har en kopia av posten på vår server.

5 . E-postkontot har nu lagts till och du kan välja om du vill kunna skicka från e-postkontot via Gmail också.

6 . Ange namnet som ska visas som avsändare.

7 . Välj att skicka via vår utgående server med de visade inställningarna. Som utgående server används smtp.simply.com (inte din egen domän). Här måste du godkänna med din egen e-postadress och lösenord.

8 . Kontot har nu skapats och för att bekräfta att du äger e-postkontot anger du aktiveringskoden som skickats till din e-postadress.

Artikel från supportkategorin: Mail