Inställning av email i Microsoft Outlook 2007

Följande guide ger hjälp med att konfigurera ditt e-postkonto i Microsoft Outlook 2007.

Den här guiden förutsätter att du redan har konfigurerat ditt e-postkonto i vår "E-post" Administration, som du hittar i vår Kontrollpanel.

 1. Öppna Microsoft Outlook 2007

 2. Välj menyn * Verktyg *, sedan objektet * Kontoinställningar *.

 3. Tryck på * Ny ... * -knappen.

 

 1. Kryssa i rutan * "Konfigurera serverinställningar eller fler servertyper" *.

 2. Välj * Internet Email *.

 3. Fyll i fälten som visas, med värden som anges i ditt välkomstmail.

 

 OBS! Kontonamn är HELA din e-postadress och inte bara till exempel * john * men john@domain.xxx!
 Lösenordet är det lösenord du har valt i vår mailadministration.

 VIKTIGT: Den inkommande mailservern måste vara mail.simply.com

 1. Välj knappen "Fler inställningar" och där fliken "Utgående e-postserver".

 

 1. Kryssa i rutan "Utgående mailserver (SMTP) kräver autentisering"

 2. Fortsätt till fliken "Avancerat" och ställ in porten för utgående server till 25, 587 eller 8080

 

 1. Välj "Ok" och sedan "Testa kontoinställningar" för att se till att allt fungerar korrekt.

 2. Välj "Nästa" och "Avsluta".

Artikel från supportkategorin: Mail