Vidarebefordra mail

Du kan ställa in vidarebefordran av mail via vår kontrollpanel under E-post i menyn till vänster.
Klicka sedan på "Skapa vidarebefordringar" och sen på "Ny vidarebefordran av e-post"

Här kan du ange både existerande e-postadresser och e-postadresser som inte är skapade, till att skicka vidare e-post till en bestämd adress.

E-postadress är den adress du önskar att alla mail skickas vidare från.
Vidarebefordra en kopia till är den adress som du önskar vidarebefordra till.

I exemplet ovan så blir alla mail från support@simply-test.se vidarebefordrade till test@simply-test.se

Önskar du att skapa en vidarebefordran och samtidigt lägga till flera mottagaradresser på en gång, kan du göra detta genom att använda dig av semikolon.

Artikel från supportkategorin: Mail

Andra relevanta artiklar