Inställning av email i Mozilla Thunderbird

  1. Välj "Skip this and use my existing email"/"Hoppa över och använde en existerande e-post" i installationsfönstret.

 

  1. Ange namn, e-postadress och lösenord som du har skapat för din e-postadress. Klicka på "Continue"/"Fortsätt".

 

  1. Klicka på "Manual config"/"Manuell konfigurering".

  2. Välj om du vill använda IMAP eller POP3. Vi rekommenderar IMAP

 

  1. Fyll i fälten med e-postserverns information du fick i ditt välkomstmail. Resten kan fyllas i enligt bilden.

  VIKTIGT: Den inkommande servern måste vara mail.simply.com

  1. Användarnamnet ska vara hela din e-postadress.

  2. Klicka på "Finish"/"Klar".

  3. Om du får varningen här väljer du "I understand the risks"/Jag förstår riskerna" och klickar på "Done"/"Färdig".

 

  1. Kontot är nu inställt. Om du får meddelande om ett certifikat så ska detta läggas till.

Artikel från supportkategorin: Mail