Raderar Simply.com min mail?

Den enda gången vi raderar e-postmeddelanden från vår server är när ett e-postkonto är helt raderat i vår mailadministration.

Om du upplever att mail försvinner från vår server (från din webbmail) är det förmodligen för att du har ställt in ett e-postprogram för att ansluta till ditt mailkonto, och det här mailprogrammet raderar mail efter att det har laddat ner dem. Det här är standardinställningen i de flesta e-postprogram som ansluter till POP3, men det kan också vara en inställning i ett enkelt mailprogram, att efter X dagar så raderas mail.

Du kan i vår kontrollpanel, under "E-post", klicka på "i" till vänster om en e-postadress och sedan klicka på "Visa inloggningar och leveranser". Här kan du se om där har varit en förbindelse med ett POP3 till e-postkontot.

Det finns flera lösningar på detta. Det första är att ändra e-postprogrammet för att ansluta med IMAP istället för POP3. Den andra lösningen är att ställa in e-postprogrammet till att inte radera mail efter att den hämtat dem (varje mailprogram har ett alternativ för detta i programmet).

Om du är osäker på vilket program som är anslutet till ditt e-postkonto kan du ändra lösenordet till ditt e-postkonto, vilket förhindrar att inställda e-postprogram kopplar upp och raderar mail.

Artikel från supportkategorin: Mail