Inställning av email i Mac Outlook 2016 (macOS)

Följande guide beskriver hur du konfigurerar e-post i Microsoft Outlook 2016 för MacOS.

  1. Lägg till nytt konto, fyll i din epostadress.

  1. Välj IMAP/POP

  1. Fyll i de uppgifter som frågas efter, enligt bilden nedan.
    VIKTIGT: Den inkommande servern måste vara mail.simply.com och den utgående smtp.simply.com

Artikel från supportkategorin: Mail