Inställning av email på Microsoft Surface

Den här guiden hjälper dig att konfigurera en IMAP-e-postadress på en Microsoft Surface Tablet.

Se till att IMAP är aktiverat på ditt mailkonto under "E-post" Administration i vår kontrollpanel.
 

 1. Välj Inställningar under Inställningar
 2. Välj "Lägg till ett konto"
 3. Välj "Annat konto"

 1. Välj "IMAP"

 1. Ange e-postadress, användarnamn (vilket är hela din e-postadress) och lösenord. Byt exempel på e-postadress med din egen e-postadress.

 2. "Inkommande (IMAP) Mail Server" måste vara mail.simply.com

 3. Inaktivera "Inkommande server kräver SSL"

 4. "Utgående (SMTP) Mail Server" måste vara smtp.simply.com

 5. Inaktivera "Utgående server kräver SSL"

 6. Aktivera "Utgående server kräver autentisering"

 7. Aktivera "Använd samma användarnamn och lösenord för att skicka och ta emot e-post"

 1. Tryck på "Anslut" när allt är klart

Artikel från supportkategorin: Mail

Andra relevanta artiklar