Inställning av email i Outlook till iOS

Den här guiden förutsätter att du redan har konfigurerat ditt e-postkonto via menyalternativet "E-post", som du hittar i vår Kontrollpanel.

1 . Öppna appen, skriv in din e-postadress och välj "Lägg till konto".

2 . Under "Avancerat" välj "IMAP"

3 . Se till att "Använd avancerade inställningar" är aktiverat och ange inställningarna enligt nedan. Allt du behöver byta är användarnamn, vilket ska vara din egen e-postadress och lösenordet som ska vara den du har skapat för e-postkontot i vår kontrollpanel.


 
4 . Välj "Logga in" och kontot ska nu ställas in.

5 . Om du får problem att skicka eller ta emot kan du kontrollera att inställningarna är inställda enligt nedan under Kontoinställningar genom att välja "Redigera inloggningsinformation".

Artikel från supportkategorin: Mail