Inställning av email i Mailbird

Den här guiden förklarar hur du konfigurerar ditt e-postkonto i Mailbird (http://www.getmailbird.com).

Det antas att du redan har konfigurerat ditt e-postkonto i Simply.com "E-post" Administration, som du hittar i Kontrollpanelen.

  1. Starta Mailbird.
  2. Klicka på Mailbird-menyn i övre högra hörnet.
  3. Välj "Inställningar"
  4. Klicka på fliken "Konton".
  5. Klicka på + knappen.

  1. Ange ditt namn, Simply.com-e-postadress och lösenord som du redan har skapat via kontrollpanelen i Simply.com.

  1. Klicka på "Fortsätt" och Simply.com-serverns inställningar kommer automatiskt att hittas.

 Om du vill redigera serverns inställningar klickar du på länken "Redigera serverinställningar".

 Du kan se nedan en översikt över de möjliga alternativen, men observera att det inte är nödvändigt att redigera det här.

 VIKTIGT: Den inkommande servern måste vara mail.simply.com

 Om Mailbird inte kan detektera serverns inställningar kan du också manuellt ange servernamn och portar som på skärmen nedan.

Artikel från supportkategorin: Mail