Inställning av email i Postbox

Den här guiden förutsätter att du redan har konfigurerat ditt e-postkonto via menyalternativet "E-post", som du hittar i vår Kontrollpanel.

1 . Öppna Pstbox och ange ditt namn, e-postadress och lösenord som du har skapat för din mail. Klicka på "Next"/"Nästa".

2 . När Postbox har hittat dina inställningar kan du korrigera med IMAP (rekommenderas) eller POP3. (Kom ihåg att ersätta ue-example.com med din egen domän ). SSL bör avaktiveras som utgångspunkt. Klicka sedan på "Finish"/"Slutför".

  VIKTIGT: Den inkommande servern måste vara mail.simply.com

3 . Om du upplever problem att skicka, kan du justera inställningarna för den utgående servern, som visas här.

Artikel från supportkategorin: Mail