E-post gränser och policys

För att säkra en optimal tjänst av vårt e-postsystem, har vi en rad övre gränser avsändare och mottagare ska vidhålla.
Gränserna följer generella policys för e-post och skyddar mot missbruk av vår e-posttjänst. Det är inte gränser som man kommer att nå under normal användning. Vi övervakar och justerar dessa gränser löpande.

Inkommande e-post

 • 60 inkommande meddelanden per minut, per mottagare
 • 3600 inkommande meddelanden per timme, per mottagare
 • 86400 inkommande meddelanden per dag, per mottagare
 • 200 inkommande meddelanden per minut, per mottagardomän
 • 200 inkommande meddelanden per minut, per avsändardomän
 • 300 inkommande meddelanden per minut, per avsändarserver
 • Ingen begränsning på storlek av meddelandet
 • Ingen gräns på antal mottagare per meddelande
 • 20 samtida POP3/IMAP-anslutningar per IP-adress, per e-postkonto

Vi överträdelse kommer meddelanden att bli avvisade med en temperror så avsändarservern provar att leverera meddelandet igen senare.

Utgående e-post (smtp.simply.com)

 • Kräver inloggning med användarnamn och lösenord
 • Skicka kan endast ske från den domän du är inloggad med
 • Kan inte användas av Simply.com webbservrar
 • Ingen begränsning på storlek av meddelandet
 • Ingen gräns på antal mottagare per meddelande
 • Får inte användas till massutskick
 • 300 utgående meddelanden per minut och avsändare
 • 300 ugående meddelanden per minut och avsändardomän
 • 300 utgående meddelanden per minut och användar-login
 • 1000 utgående meddelanden per timme och användar-login
 • E-postkonto suspenderas efter 300 utgående meddelanden under 2 timmar

Utgående e-post (websmtp.simply.com)

 • Kräver inloggning med användarnamn och lösenord
 • Skicka kan endast ske från den domän du är inloggad med
 • Kan enbart användas av Simply.coms webbservrar
 • Ingen begränsning på antal meddelanden
 • Ingen begränsning på storlek av meddelandet
 • Ingen gräns på antal mottagare per meddelande

Artikel från supportkategorin: Mail