Uppsättning av e-post på iPhone (iOS - automatisk inställning)

När du vill konfigurera ditt e-postkonto på en iPhone kan du använda dig av vår Apple-konfiguration.
iPhone-verktyget hjälper dig att ställa in din e-post automatiskt, så att du slipper manuellt ställa in serverinställningar.


1. Gå till www.simply.com/ios/ och ange inloggningsinformationen för ditt e-postkonto.

2. Tryck på "Hämta inställningar"


3. Välj "Tillåt"


4. Öppna inställningarna på din iPhone och välj "Profil hämtad"


5. Tryck på "installera"


6. Ange namnet som ska visas när andra får e-postmeddelanden från dig. Till exempel Sofie Svensson


7. Sådär! Nu är du färdig med din uppsättningen av din e-post , du hittar den i Mail-appen på din iPhone.

Artikel från supportkategorin: Mail