UnoEuro ändrar namn till Simply.com Läs mer här

Fel vid login med Management Studio

Om du använder Server Management Studio kan du inte se din databas på servern med standardinställningarna. Detta beror på ett mindre fel i Server Management Studio som uppstår på grund av den nya Objekt Explorer. Med standardinställningarna presenteras följande felmeddelande:

Failed to retrieve data for this request. (Microsoft.SqlServer.Mangement.Sdk.Sfc)

Additional information:
An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch.
(Microsoft.SqlsServer.ConnectionInfo)

The server principal “username_xx” is not able to access the database “database_xx_db” under the current security context. (Microsoft SQL Server, Error: 916)

Problemet löses genom att välja "Databases/Databaser" i Server Management Studio och trycka på "F7".

Detta kommer att visa ”Object Explorer Details/Objekt Explorer Detaljer” i fönstret till höger. Högerklicka i de övre tabellerna, markerade med rött på bilden nedan, för att avmarkera visning av "Collation/Sortering".

Därefter markeras "Databases/Databaser" igen och en uppdatering av listan visar databaser på servern.

Artikel från kategorin Microsoft SQL Server