Hur kan jag administrera min MySQL Databas?

Du kan administrera din databas genom phpMyAdmin, som alltid kan hittas på http://mysql.simply.com eller genom din kontrollpanel.

Du kan även använda dig av diverse administrationsprogram, såsom t.ex. Sequel Pro, MySQL GUI Tools eller HeidiSQL, som kan hämtas här:
http://dev.mysql.com/downloads/gui-tools/ och installeras direkt på din dator.

Med dessa administrationsprogram kan du exportera och importera stora mängder data till din databas.

Användarnamn och lösenord, samt namn på databas och server, kan du hitta i ditt välkomstbrev eller i din kontrollpanel.

Artikel från supportkategorin: MySQL