UnoEuro ändrar namn till Simply.com Läs mer här

Extern åtkomst till MySQL databas

Alla våra MySQL servrar kan tillgås externt, utanför vårt nätverk, på standardport 3306.

Artikel från kategorin MySQL