Extern åtkomst till MySQL databas

Alla våra MySQL servrar kan tillgås externt, utanför vårt nätverk, på standardport 3306.

Det är inte möjligt eller nödvändigt att tillåta specifika IP-adresser.

Artikel från supportkategorin: MySQL