Extern åtkomst till MySQL databas

Alla våra MySQL servrar kan tillgås externt, utanför vårt nätverk, på standardport 3306.

Artikel från supportkategorin: MySQL