Flera MySQL-databaser

Om du vill skapa flera MySQL-databaser görs det i vår kontrollpanel.

Du kan inte skapa fler databaser via phpMyAdmin.

Ytterligare databaser kommer automatiskt att få ett namn, och nås med samma användare som din huvuddatabas.

Artikel från supportkategorin: MySQL