Vilka utökningar finns det med i PHP?

PHP har möjlighet att ha en rad moduler inkluderade. Simply.coms Linux Servrar strävar efter att ha de mest använda moduler installerade och samtidigt hålla den enskilda servern så stabil som möjligt.

På alla servrar kommer det att vara tillgång till den populära modulen, <a href="http://php.net/manual/en/ref.image.php">GDlib 2</a>.
Du kan använda dig av GDlib för att göra t.ex. diagram med eller bara dynamiska bilder.
För att generera diagram rekommenderar vi <a href="http://www.aditus.nu/jpgraph/">JpGraph</a>, som är förhållandevis enkelt att använda.

Om du önskar generera .pdf filer kan vi samtidigt rekommendera <a href="http://www.ros.co.nz/pdf/">R&OS: pdf class</a> och <a href="http://www.fpdf.org/">FPDF</a>.

Om du är interesserat av att se en såkllad phpinfo() för din server, kan den hittas på varje enskild server som t.ex. http://linux1.simply.com/phpinfo.php, där linux1 självklart byts ut med den aktuella servern där din sida ligger.

memory_limit är 128M på alla våra servrar, och det är installerat IonCube på alle PHP hotell.

Artikel från supportkategorin: PHP