Ändra PHP-inställningar med .htacces

Du kan justera ett stort antal PHP: s standardinställningar, med en .htaccess-fil.

Filen placeras i den mapp där du vill att ändringarna ska gälla. Ändringarna gäller för alla filer och undermappar. Notera att filen ska heta ".htaccess" och om den inte redan finns måste du skapa den med exempel ett FTP-program.

Du kan se en lista över alla PHP-inställningar här: http://www.php.net/manual/en/ini.list.php

Inställningarna du vill ändra ska skrivas in på en egen rad i .htaccess-filen. Några populära inställningar är:

Dölj felmeddelanden

php_flag display_errors off

Höj session lifetime (timeout)

php_value session.gc_maxlifetime 3600

Höj max upload size

php_value upload_max_filesize 512M
php_value post_max_size 512M

Höj max_input_vars

php_value max_input_vars 20000

Set always_populate_raw_post_data

php_value always_populate_raw_post_data -1

Stäng av opcache

php_flag opcache.enable off

Nedgradering till föråldrad PHP-version (PHP 5.6)

AddType application/x-httpd-php-old .php

Uppgradera till senaste stabila PHP-versionen (PHP 7.4)

AddType application/x-httpd-php-latest .php

Vissa inställningar kan också läggas direkt till PHP-koden med funktionen ini_set(). Ytterligare detaljer om inställningar etc. finns i PHP manualen:
http://php.net/manual/en/ini.list.php

Du kan testa om ändringarna är korrekta genom att titta i phpinfo(). Observera att det är kolumnen "Local-value" som gäller.

Artikel från supportkategorin: PHP