Hur tar jag bort min temporära webbadress?

Den temporära webbadressen används under eller innan din domän har flyttats till oss. Du kan använda den temporära webbadressen för att granska din webbplats och lägga upp allt innan du godkänner en flytt av din domän.

Vi rekommenderar att du aldrig hänvisar till den temporära webbadressen i din HTML-kod eller att skicka den till andra personer - den är endast avsedd för testning.

Ändra från tillfällig URL

När din domän pekar på Simply.com, ska du inte längre att använda din temporära URL.
Om du har använt din temporära webbadress i ditt CMS (Wordpress, etc.), ändra nu CMS-inställningen och skriv in din domän istället. Ofta görs det i inställningen av det individuella CMS.

Inaktivera tillfällig URL

Om du vill inaktivera den temporära webbadressen kan den göras med mod_rewrite.

Till exempel:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} .linux[0-9]+.unoeuro-server.com$
RewriteRule ^(.*)$ - [G,L]

Den här koden stänger av den temporära webbadressen och skickar ett 410-felmeddelande till webbläsaren.

Om du vill vidarebefordra den temporära URL-adressen till din domän kan du använda följande:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} .linux[0-9]+.unoeuro-server.com$
RewriteRule ^(.*)$ http://www.domain.se/$1 [R=301,L]

Båda exemplen måste infogas i din .htaccess-fil, som kan placeras i rooten till ditt webbhotell.

Artikel från supportkategorin: PHP