Vad är standard fär memory_limit?

Som standard är memory_limit satt till 2048 MB för alla webhotell.

Du kan ställa in memory_limit själv. Om du behöver mer minne bör du kontrollera om orsaken till minnesproblemet inte är ett fel i din kod, databas eller liknande och inte bara för att memory_limit är "för låg" - vilket ofta inte är fallet.

memory_limit kan justeras genom .htaccess eller direkt i PHP-koden med ini_set().

Vissa CMS (t.ex. WordPress) sätter själv memory_limit, vilket där måste ställas in på ett speciellt sätt. Se dokumentationen för CMS du använder.

Artikel från supportkategorin: PHP