500 Internal Server Error

Fel 500 uppträder normalt när det finns ett syntaxfel i .htaccess-filen på ditt webhotel. Fel i .htaccess-filer kan uppstå om din sida har hackats eller ditt CMS har angett ogiltiga kommandon i den.

Byt eventuellt namn på .htaccess-filen för att bekräfta/utesluta om det är den som orsakar problem, kontrollera och korrigera filen för fel.

Felet kan också inträffa om det finns ett PHP-kodfel på webhotellet (och visning av PHP-error är inaktiverat). Det kan inträffa om ditt webbhotell har slut på utrymme eller om kodändringar har gjorts.

Artikel från supportkategorin: PHP