Anslut med SSH

För att ansluta med SSH till ett Simply.com webbhotell ska du lägga till en offentlig nyckel till webhotellet.

Generera offentliga och privata nycklar

Om du inte redan har ett SSH-nyckelpar kan du generera det med Linux-kommandot

ssh-keygen -t rsa

Detta genererar både en privat och en offentlig nyckel på din dator.
Din offentliga nyckel kommer att finnas i filen "id_rsa.pub", och din privata nyckel kommer att finnas i filen "id_rsa".

Du kan också använda Windows-programmet [PuTTYgen] (http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/puttygen.exe)

Ladda upp den offentliga nyckeln

När du har din offentliga nyckel, gå till kontrollpanelen på Simply.com och under menyn "Website", välj "SSH Åtkomst". Här kan du lägga till din offentliga SSH-nyckel. När detta är klart kan du ansluta med SSH till ditt webbhotell.

Anslut med SSH

Du ska ansluta till SSH direkt till webbservern med samma värdnamn, användarnamn och lösenord som för FTP.
För att kunna logga in med SSH krävs det att du har laddat upp en offentlig nyckel, använder den här nyckeln, och anger lösenordet för webhotellet.

Anslut med PuTTY (Windows)

Om du vill ansluta med [PuTTY]
(http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe) kan du använda [Pageant] (http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/pageant.exe) för att använda din privata nyckel när du ansluter.

Fel: Permission denied (publickey)

Det här felet uppstår när du inte skickar in din privata nyckel under inloggningen. Kontrollera inställningen av din SSH-klient.
Se till att du skickar nyckeln och att PreferredAuthentications står till "publickey,password"

Fel: Authenticated with partial success

Det här felet uppstår när du är inloggad korrekt med din privata nyckel men har angett fel lösenord för webbhotellet.

Fel: Server unexpectedly closed network connection / Connection to example.com closed by remote host.

Av säkerhetsskäl har du 15 sekunder på dig, efter att du har anslutit till SSH, att ange ditt användarnamn och lösenord. Om det inte händer kommer anslutningen att stängas av servern.

Artikel från supportkategorin: PHP