508 Resource limit is reached

Detta fel uppstår när webbservern observerar att webhotellet använder för mycket CPU / RAM-resurser på webbservern.

För att skydda webbservern mot överbelastning och krasch, som en följd av ett enda webbhotells resursanvändning, stänger servern automatiskt ner anslutningar mot webhotellet. Servern öppnar också automatiskt anslutningar till webhotel igen när förbrukningen har minskat.

Under normala förhållanden bör ett webbhotell aldrig uppleva detta fel såvida inte webhotellet är under attack eller webhotellet inte optimeras tillräckligt för att hantera många samtidiga besök, t.ex. från sökrobotar.Se därför alltid till att aktivera och installera cache-moduler och andra funktioner som kan minska användningen av webbhotell.

Du kan följa ditt webbhotells nuvarande resursanvändning under menyalternativet "Webbplats" i vår Kontrollpanel. Här, under "Resurskonsumtion", hittar du mer om vad du kan göra för att rätta till problemet.

Artikel från supportkategorin: PHP