PHP error log

Våra webbservrar loggar inte in PHP fel.

Om du vill se din PHP-fellogg bör du aktivera detta i din kod.

Detta görs genom att infoga följande i din .htaccess-fil:

php_flag log_errors on
php_value error_log /var/www/domain.se/phperrors.log

Du kan nu hämta filen phperrors.log med en FTP-klient och granska den om det behövs.

Om inget skrivs i felloggen, är det vanligtvis antingen för att inget PHP-fel uppstår, felhanteraren har ändrats i källkoden eller att problemet är någon annanstans.

Du kan testa om loggen fungerar genom att anropa till exempel trigger_error()

Artikel från supportkategorin: PHP