Vad händer med min nuvarande webbplats när jag aktiverar hemsideprogrammet?

När du aktiverar Simply.com hemsideprogram kommer innehållet på din domän att bytas ut för att visa innehållet från hemsideprogrammet.

Befintligt innehåll/filer som ligger på ditt webhotell kommer INTE att raderas.

Du kan när som helst deaktivera hemsideprogrammet igen och då kommer innehållet på webbhotellet åter att visas på domänen.

Obs. Om du deaktiverar hemsideprogrammet så försvinner sidan som är gjord i hemsideprogrammet.

Artikel från supportkategorin: Hemsideprogram