UnoEuro skifter navn til Simply.com Læs mere her

Forbindelse til MS Access med ASP

Når du skal åbne adgang til en Access database, skal du bruge en ADO database connection. Den kan opstilles som følgende:

<%
dim conn

function OpenConn( DBPath )

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & DBPath 

end function

OpenConn("d:\web\localuser\domain.dk\database\database.mdb")
%>

Benytter du JavaScript som standard-sprog i ASP´en kan flg. connection bruges:

<%
Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection");
Conn.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("database.mdb"))
%>

Artikel fra kategorien ASP & ASP.NET