Forbindelse til MS Access med ASP

Når du skal åbne adgang til en Access database fra dit ASP-website, skal du bruge en ADO database connection.

Den kan opstilles således:

<%
dim conn

function OpenConn( DBPath )

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & DBPath 

end function

OpenConn("d:\web\localuser\domain.dk\database\database.mdb")
%>

Benytter du JavaScript som standard-sprog i ASP'en kan følgende connectionstring bruges:

<%
Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection");
Conn.Open("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" & Server.MapPath("database.mdb"))
%>

Artikel fra support-kategorien: ASP & ASP.NET