Persondatapolitik

Denne persondatapolitik er gældende for dig som besøgende eller kunde hos Simply.com.

Er du kunde hos os og leder efter vores databehandleraftale? Se vores Compliance-side.

Gå til Compliance

Dine personoplysninger

Som hostingleverandør er vores vigtigste sikkerhedsopgave at passe godt på al data, der overlades til os og sørge for, at du til enhver tid lever op til sikkerhedskravene fra dine kunder. Men vi passer ikke kun godt på dine kunders data, vi passer lige så godt på de personoplysninger, som vi indsamler om dig, når du bliver kunde hos os.

I det følgende er en beskrivelse af Simply.com privatlivspolitik med oplysninger om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvornår det sker, og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Når du indgår en aftale med Simply.com A/S eller benytter vores hjemmeside simply.com accepterer du, at Simply.com A/S behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og denne privatlivspolitik.

Ledelsen og relevant personale hos Simply.com har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige for personoplysninger, der indsamles i forbindelse med et salg af produkter, benyttelse af services eller brug af hjemmesiden simply.com er:

Simply.com A/S, Højvangen 4, 8660 Skanderborg, Danmark, VAT-no: DK-29412006

Hvad er personoplysninger?

Begrebet personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Hvis du ønsker at købe og modtage produkter eller services fra Simply.com, har vi brug for at indsamle visse personoplysninger for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Når du bliver bedt om at angive en række persondata, har du mulighed for at afvise dette. Men hvis du vælger ikke at give os data, som er nødvendige for at kunne tilbyde et produkt eller en serviceydelse, vil du muligvis ikke kunne modtage det pågældende produkt eller den pågældende service.

Simply.com indsamler og behandler dine personoplysninger, når du på vores hjemmeside foretager dig følgende:

 1. Gennemfører et køb af vores produkter eller bestiller en af vores services
 2. Opretter en kundekonto
 3. Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 4. Opretter en supportsag

Hvis du starter en ordre hos Simply.com, som ikke gennemføres sletter vi de oplysninger vi har lagret på dig efter 30 dage.

Køber du et produkt hos Simply.com, indsamler vi følgende data:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Land
 4. Telefonnummer
 5. E-mail
 6. Firmanavn
 7. VAT-nummer
 8. IP-adresse
 9. Kreditkorttype
 10. Kreditkort-token

Følgende personoplysninger kan du frivilligt oplyse i dit kontrolpanel:

 1. Google brugerid
 2. GitHub brugerid
 3. Mobilnummer
 4. Personnummer

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Behandlingsgrundlag

Vi kan behandle dine personoplysninger på ét eller flere af følgende grundlag:

 • Når vi har fået samtykke hertil
 • I forbindelse med forberedelsen eller udførelsen af en kontrakt
 • Hvis behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse
 • Hvis behandlingen er nødvendig for, at vi kan forfølge en legitim interesse

Dine almindelige kontaktoplysninger

Vi indsamler almindelige kontaktoplysninger som for- og efternavn, mailadresse, postadresse, leveringsadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata for at kunne levere det produkt eller de serviceydelser, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt informationer og driftsstatusser om dit produkt.

Når du betaler for dit produkt, indsamler vi dine kortdata, navn og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Vi indsamler CPR-nummer i forbindelse med registrering af domæner, hvis det er et krav fra domæneadministratoren.

Vi anvender dine kontaktoplysninger for at kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice og support. Hvis du f.eks. har spørgsmål til os, bruger vi dine kontaktoplysninger til at identificere din kundekonto hos os.

Vi bruger indsamlede data til at kommunikere med dig. Vi kan f.eks. kontakte dig via e-mail eller på andre måder for at drøfte forholdene omkring dine produkter, oplyse dig om at et abonnement ophører, bede dig om at udføre en handling for at holde din konto åben eller lignende.

Vi har en legitim interesse i at kunne videreudvikle, markedsføre og forbedre de produkter og services, vi tilbyder. Derfor anvender vi personoplysninger i opsætningen og ved vedligehold af vores produkter og services, samt i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter, og vi kan bruge personoplysninger til fejlfinding og administrative formål. Din IP-adresse anvendes til sporbarhed, fejlfinding og bruges i statistikker med det formål at videreudvikle og forbedre Simply.coms hjemmeside.

Adgangskoder

For at yde optimal sikkerhed opbevares alle kunders adgangskoder enten i krypteret form, eller som hash værdi.

Nyhedsbreve

Hvis du under en registreringsproces eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding.

Hvis behandling af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Logning af din IP-adresse

Vi logger din IP-adresse for at kontrollere uautoriseret brug eller misbrug af vores produkter og tjenester eller på anden vis opdage, undersøge eller forhindre aktiviteter, der kan krænke vores politikker eller være ulovlige.

En sådan behandling vil ske som led i vores legitime interesse som dataansvarlig.

Dataene bruges ligeledes til at analysere tendenser, administrere eller optimere tilbud, samt at overvåge brugen af vores hjemmeside.

Vi opbevarer dine personoplysninger på vores egne servere, som er placeret i vores fysiske datacentre beliggende i Danmark.

Fraud detection

Vi bruger et system til verifikation af betalinger til bekæmpelse af svindel. Når et køb gennemføres på vores hjemmeside vil visse personoplysninger blive analyseret via en virksomhed, der er specialiseret i fraud protection. Købet vil blive tildelt en fraud score baseret på den automatiserede behandling af personoplysningerne.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Generelt

Vi vil aldrig sælge dine personoplysninger til en tredjepart.

Vi kan dele dine personoplysninger med vores moderselskaber og tilknyttede virksomheder. Inden for den koncern, som Simply.com tilhører, kan dine data blive udvekslet inden for EU. Udvekslingen af data inden for koncernen er især vigtig til analyseformål og interne administrationsaktiviteter (herunder markedsføringsaktiviter). Der udveksles naturligvis ikke flere data end nødvendigt.

I visse tilfælde overlader vi dine persondata til Simply.coms samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. leverandører af fraud prevention services, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser og nyhedsbrevsservices mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene persondata på Simply.coms vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

Vi kan videregive persondata, hvis vi modtager en bindende anmodning herom fra en relevant myndighed, en retsinstans, eller det følger af lovgivningen. Vi vil beskytte dine data ved altid at lade myndigheder og retsinstanser dokumentere, at de har det nødvendige lovlige grundlag til at få oplysninger udleveret.

Betaling

Simply.com gør brug af betalings-og indløsningsudbydere, når du benytter kreditkort for at betale for din ydelse. Her gør vi brug af:

Nets A/S, Onpay A/S.

Domæneregistreringer

Når du registrerer et domæne gennem Simply.com, vil de indsamlede persondata blive videregivet til den nationale eller internationale domæneadministrator, som kan tildele dig brugsretten til domænet. Videregivelse af oplysninger sker i henhold til de krav, som stilles af domæneadministratoren, og Simply.com vil udelukkende kunne tilbyde kunden at registrere et domæne ved sådan indsamling og videregivelse af påkrævet persondata.

Vær opmærksom på, at når du registrerer et .nu og .se er det et krav fra de pågældende domæneadministratorer, at du oplyser dit CPR-nummer.

Simply.com benytter sig af forskellige leverandører til registrering, flytning og administration af de domænenavne, du køber gennem os:

IIS, Punktum dk, KeySystems, Joker, Hexonet, Ascio.

Underdatabehandlere

Derudover har vi en række underdatabehandlere, som vi kan overlade personoplysninger til.

Se hvem vi bruger som underdatabehandlere på simply.com/compliance.

Tracking & markedsføring

Vi har en legitim interesse i at kunne videreudvikle, markedsføre og forbedre de produkter og services, vi tilbyder. Derfor anvender vi persondata i opsætningen og ved vedligehold af vores produkter og services, samt i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter, og vi kan bruge persondata til fejlfinding og administrative formål.

Sikkerhed

Vi har implementeret nødvendige og strenge sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger. Vi sikrer, at kun de nødvendige personer har adgang til dine data, at adgangen til dine data er beskyttet, samt at vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres regelmæssigt. Som en del af vores foranstaltninger anvender vi SSL-certifikater til sikker overførsel af dine data og din kommunikation med os.

Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem. Selv om du opsiger dine produkter hos os, skal du være opmærksom på, at vi fortsat opbevarer nogle data. Det er data omkring dit kundeforhold, som er nødvendige for at kunne fastlægge vigtige handlinger foretaget af dig eller os i løbet af kundeforholdet. Det kan fx være data, som vi har brug for med henblik på at kunne fastlægge eventuelle retskrav, som måtte udspringe af aftaleforholdet mellem dig og Simply.com, eller data som ifølge ufravigelige lovbestemmelser skal opbevares i en vis tidsperiode. Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af data, så vi ikke gemmer mere end højst nødvendigt.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af.

Du har ret til at anmode os om følgende:

 1. At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 2. At få slettet persondata
 3. Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed

Vi henstiller til at du via vores kontrolpanel, fjerner de data du ikke ønsker vi skal opbevare eller sletter din konto, hvilket resulterer i at data bliver slettet. (Bemærk dog, at vi fortsat vil opbevare data i henhold til vores bogføringsforpligtelser)

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores support.

Ændringer

Simply.com forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne politik.