UnoEuro skifter navn til Simply.com Læs mere her

Forbindelse til MySQL med ASP

Når du skal åbne adgang til en MySQL database, skal du bruge en ADO database connection. Den kan opstilles som følgende:

<%
SQLserveradr="[server]"
SQLdatabase="[database]"
SQLlogin="[brugernavn]"
SQLpassword="password"

Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

conStr = "driver={MySql};server="& SQLserveradr &";database="& SQLdatabase
conStr = conStr & ";uid="& SQLlogin &";pwd="& SQLpassword & ";OPTION=3"

Conn.Open conStr
%>

OPTION delen af connection strengen kan variere efter i hvilken sammenhæng du skal bruge din connection, normalt er enten 3 eller 16386 anbefalet - læs nærmere i dokumentationen for MySQL's ODBC connector.

Artikel fra kategorien ASP & ASP.NET