Forbindelse til MySQL med ASP

Når du skal åbne adgang til en MySQL database, skal du bruge en ADO database connection.
Den kan opstilles som følgende:

<%
SQLserveradr="[server]"
SQLdatabase="[database]"
SQLlogin="[brugernavn]"
SQLpassword="password"

Set Conn = CreateObject("ADODB.Connection")

conStr = "driver={MySql};server="& SQLserveradr &";database="& SQLdatabase
conStr = conStr & ";uid="& SQLlogin &";pwd="& SQLpassword & ";OPTION=3"

Conn.Open conStr
%>

OPTION delen af connection strengen kan variere efter i hvilken sammenhæng du skal bruge din connection, normalt er enten 3 eller 16386 anbefalet - læs nærmere i dokumentationen for MySQL's ODBC connector.

Artikel fra support-kategorien: ASP & ASP.NET