Web Deploy 3.6+

Benyt følgende oplysninger til at tilgå Web Deploy servicen på vores Windows servere.

Service URL: https://[webserver]:8172/MsDeploy.axd
Server: [webserver]
Site/Application: domain.dk
User name: [brugernavn]
Password: [password]

Det er vigtigt du forbinder med Web Deploy 3.6+.

Artikel fra support-kategorien: ASP & ASP.NET