Fejl ved login med Management Studio

Hvis du bruger Server Management Studio, vil du med standard indstillingerne ikke kunne se din database på serveren. Dette skyldes en mindre fejl i Server Management Studio, der opstår som følge af den nye Object Explorer. Med standard indstillingerne vil du blive præsenteret med følgende fejlmeddelelse:

Failed to retrieve data for this request. (Microsoft.SqlServer.Mangement.Sdk.Sfc)

Additional information:
An exception occurred while executing a Transact-SQL statement or batch.
(Microsoft.SqlsServer.ConnectionInfo)

The server principal “username_xx” is not able to access the database “database_xx_db” under the current security context. (Microsoft SQL Server, Error: 916)

Problemet løses ved at markere “Databases” I Server Management Studio og trykke ”F7”.

Dette vil vise ”Object Explorer Details” i vinduet til højre. Her højreklikkes i de øverste tabeller, markeret med rødt på billedet herunder, for at fravælge visning af ”Collation”.

Herefter markeres ”Databases” på ny og en opdatering af listen vil vise databaserne på serveren.

Artikel fra support-kategorien: Microsoft SQL Server