508 Resource limit is reached

Denne fejl opstår når webserveren observerer at det enkelte webhotel bruger for mange CPU/RAM ressourcer på webserveren.

For at beskytte webserveren imod overbelastning og nedbrud, som resultat af et enkelt webhotels ressourceforbrug, lukker serveren automatisk ned for webhotellet. Serveren lukker også automatisk op for webhotellet igen når forbruget er faldet.

Under normale omstændigheder burde et webhotel aldrig opleve denne fejl, med mindre webhotellet er under angreb, eller webhotellet ikke er optimeret godt nok til at håndtere mange samtidige besøg, fx. fra crawlers. Sørg derfor altid for at aktivere og installere cache moduler og andre funktioner som kan mindske dit webhotels ressourceforbrug.

Du kan følge dit webhotels aktuelle ressourceforbrug under menupunktet "Website" i vores Kontrolpanel. Her er også, under "Ressourceforbrug" beskrevet nærmere hvad du kan gøre for at afhjælpe problemet.

Artikel fra support-kategorien: PHP