508 Resource limit is reached

Denne fejl opstår når det enkelte webhotel har for mange samtidige PHP-tråde kørende.

Et webhotel kan opleve denne fejl, hvis det er under angreb eller webhotellet ikke er optimeret godt nok til at håndtere mange samtidige besøg, fx. fra crawlers. Problemet kan også opstå hvis der er installeret dårlige plugins, eller der er tunge SQL-kald der er under afvikling, som PHP-trådene står og venter på.
Sørg derfor altid for at aktivere og installere cache-moduler og andre funktioner som kan mindske dit webhotels ressourceforbrug.

Du kan følge dit webhotels aktuelle ressourceforbrug under menupunktet "Website" i vores Kontrolpanel. Her er også, under "Ressourceforbrug" beskrevet nærmere hvad du kan gøre for at afhjælpe problemet.

Genstart PHP-tråde

En midlertidig løsning på problemet kan være at genstarte alle PHP-processer/tråde på webhotellet. Det gøres under menupunktet "Website".

Artikel fra support-kategorien: PHP