UnoEuro skifter navn til Simply.com Læs mere her

PHP error log

Vores webservere logger ikke PHP fejl.

Ønsker du at se din PHP error log, skal du derfor selv aktivere dette i din kode.

Det gøres ved at indsætte følgende i din .htaccess fil:

php_flag log_errors on
php_value error_log /var/www/domain.dk/phperrors.log

Du kan nu downloade phperrors.log filen med en FTP klient og gennemgå den hvis nødvendigt.

Såfremt der ikke skrives noget i error loggen, er det normalt enten fordi der ingen PHP fejl opstår, error-handleren er blevet ændret i kildekoden, eller et evt. problem ligger et andet sted.

Du kan teste om loggen virker ved at lave et kald til fx. trigger_error().

Artikel fra kategorien PHP