PHP error log

Vores webservere viser som udgangspunkt alle PHP-fejl i browseren, da display_errors er slået til som standard.

Du kan se evt. PHP-fejl logget i webserverens logfil, under "Webserver logs" i vores Kontrolpanel.

Såfremt der ikke skrives noget i webserverens logfiler, er det normalt enten fordi der ingen PHP fejl opstår, error-handleren er blevet ændret i kildekoden/CMS eller et eventuelt problem ligger andet sted.

Artikel fra support-kategorien: PHP