PHP error log

Vores webservere logger ikke PHP fejl.

Ønsker du at se din PHP error log, skal du derfor selv aktivere dette i din kode.

Det gøres ved at indsætte følgende i din .htaccess fil:

php_flag log_errors on
php_value error_log /var/www/domain.dk/phperrors.log

Du kan nu downloade phperrors.log filen med en FTP klient og gennemgå den hvis nødvendigt.

Såfremt der ikke skrives noget i error loggen, er det normalt enten fordi der ingen PHP fejl opstår, error-handleren er blevet ændret i kildekoden, eller et evt. problem ligger et andet sted.

Du kan teste om loggen virker ved at lave et kald til fx. trigger_error().

Artikel fra kategorien PHP