Forbind med SSH

Du kan nemt forbinde med SSH til dit webhotel, direkte igennem vores Kontrolpanel. Det gøres under menupunktet "Website" -> "SSH-adgang" i vores Kontrolpanel.

Forbind med egen SSH-klient

For at forbinde med SSH fra din egen computer til et Simply.com webhotel, skal du tilføje en public nøgle til webhotellet.

Generer public & private nøgler

Hvis du ikke allerede har et SSH-nøglepar, kan du generere det med Linux kommandoen

ssh-keygen -t rsa

Dette vil generere både en private og en public-nøgle på din computer.
Din public nøgle vil ligge i filen "id_rsa.pub", og din private nøgle vil ligge i filen "id_rsa".

Du kan også bruge Windows programmet PuTTYgen.

Upload public nøgle

Når du har din public nøgle, skal du gå ind i Simply.com kontrolpanelet, og under det enkelte produkt, fra "Website" menuen, vælge punktet "SSH-adgang". Her kan du tilføje din public SSH-nøgle. Når dette er gjort kan du forbinde med SSH til dit webhotel.

Forbind med SSH

Du skal forbinde med SSH direkte til webserveren, med samme hostnavn, brugernavn og adgangskode som til f.eks. FTP.
For at kunne logge ind med SSH, kræver det både at du har uploadet en public nøgle, bruger denne nøgle, samt at du angiver adgangskoden til webhotellet.

Forbind non-interactive

Da login igennem SSH kræver både adgangskode og public nøgle, kan man bruge programmet sshpass til automatisk at sende adgangskoden til SSH med i scripts (f.eks. GIT-deployment osv.).

Forbind med PuTTY (Windows)

Hvis du vil forbinde med PuTTY kan du bruge Pageant til at anføre din private nøgle når du forbinder.

Fejl: Permission denied (publickey)

Denne fejl opstår når du ikke sender din private nøgle med under login. Kontroller opsætningen af din SSH-klient.
Sørg for du sender nøglen med, og at PreferredAuthentications står til "publickey,password"

Fejl: Authenticated with partial success

Denne fejl opstår når du er logget korrekt ind med din private nøgle, men har indtastet forkert adgangskode til webhotellet.

Fejl: Server unexpectedly closed network connection / Connection to example.com closed by remote host.

Af sikkerhedsmæssige årsager har du, efter du har forbundet med SSH, 15 sekunder til at indtaste brugernavn og adgangskode. Såfremt det ikke sker, vil forbindelsen blive lukket af serveren.

Artikel fra support-kategorien: PHP