Ryd cache på webserveren

Vores webservere har ingen caching-services foran dem. Der er dermed ingen cache fra vores side som skal tømmes.

Hvis du oplever at din sides indhold "ikke opdaterer", og du mistænker det er pga. caching, så kan det være pga. caching der sker igennem dit CMS eller et plugin hertil. En sådan cache skal "tømmes" igennem det enkelte caching-system, og er dermed noget du selv skal gøre.

Der kan også være tale om browser cache, altså cache der gemmes direkte i den besøgendes browser, baseret på cache-headers sendt af din hjemmeside. Browser cache kan normalt tømmes ved at trykke CTRL+F5 i den enkelte browser.

Artikel fra support-kategorien: PHP