DNS poster

Du kan styra all DNS för din domän genom vår DNS-administration som du hittar i vår Kontrollpanel.

A post

En A-post används för att översätta ett värdnamn till en IP-adress. Destinationen kommer alltså alltid att vara en IP-adress.

AAAA-post

En AAAA-post används för att översätta ett värdnamn till en IPv6-adress, precis som en A-post används för IPv4-adresser.

MX-post

En MX-post bestämmer vilken mailserver som en domän tar emot mail via.
Destinationen bör alltid vara ett värdnamn, så om du vill peka på en viss IP, måste du först skapa en A-post som pekar på IP-adressen och sen peka MX-posten på den här A-posten.
En prioritet kan specificeras och poster med lägst prioritet testas först.

CNAME-post

En CNAME-post är ett alias för ett värdnamn till ett annat. Destinationen måste alltid vara ett värdnamn. En CNAME-post är inte densamma som en URL-vidarebefordran.
CNAME-post måste alltid vara den enda posten för ett värdnamn, dvs. man kan inte ha andra poster med samma namn som din CNAME-post. Av samma anledning fungerar CNAME -poster bara på subdomäner.

TXT-post

En TXT-post kan lagra kommentarer till en DNS-zon. Används ofta för SPF-poster.

NS-post

En NS-post berättar vilka namnservrar som hanterar domänen. NS-poster kan endast sättas upp på subdomäner.

SRV-post

SRV-poster kan t.ex. användas för SIP-trafik eller användas av applikationer för att få tillgång till resurser direkt.

DNS-ändringar (TTL)

När du ändrar i din DNS, kommer ändringen att ske omedelbart på vår namnserver. På grund av tekniken för DNS och TTL på enskilda poster kan det ta några timmar innan förändringen träder i kraft på alla DNS-servrar runt om i världen.

DDNS

Det är fullt möjligt att ställa in DDNS via vårt API med ett enda API-anrop. Se mer på www.simply.com/docs/api/

Standard DNS-konfigurationer

Använd våra standard DNS-konfigurationer för att snabbt ange DNS-pekningar till populära tjänster såsom Wix.com, Squarespace, Shopify, Google m.fl.
Du hittar våra DNS-konfigurationer i vår DNS-administration, på knappen "Lägg till DNS-inställning". När du har valt en konfiguration kan det, som med alla DNS-ändringar, ta några timmar innan ändringarna att träda i kraft. Kontrollera alltid att din DNS-zon är korrekt efter att ha använt en DNS-konfiguration.

DNS mallar

DNS mallar gör att du kan konfigurera egna DNS-mallar och aktivera dem på valda domäner. DNS-poster från mallen läggs automatiskt till i en domäns poster. På så sätt kan du snabbt hantera DNS för hundratals domäner, med bara ett enda klick.

DNSSEC

DNSSEC säkerställer att dina besökare alltid får svar från namnservern som du vill ha. Detta görs genom att signera DNS-zonen och skicka den här signaturen till domänregistret (t.ex. IIS för .SE-domäner). Vi stödjer att signera alla DNS-zoner på våra namnservrar med Algoritm 13.

Vi rekommenderar INTE att aktivera DNSSEC vid denna tidpunkt.

Observera följande om DNSSEC

  • Det är INTE möjligt att aktivera DNSSEC på domäner som använder annan namnserver än Simply.com om det händer så slutar domänen att fungera.
  • Om DNSSEC är aktiverat och du ändrar namnservrar eller flyttar domänen kommer domänen sluta fungera (eftersom namnservrarna inte längre är det DNSSEC säger att de borde vara). Inaktivera DNSSEC innan du ändrar namnservrar eller flyttar domänen.

Artikel från supportkategorin: Domän & DNS

Andra relevanta artiklar