Utgående mailserver

Som utgångspunkt rekommenderar vi att du alltid skickar genom vår utgående postserver.

Alternativt kan du även skicka genom den postserver som medföljer ditt Internet, hos din Internetleverantör. Se listan nedan.

Simply.comss SMTP server

Du kan använda Simply.coms utgående server, smtp.simply.com. För att använda denna server skall du ställa in ditt mailprogram så att din utgående server kräver lösenord, och logga in med samma uppgifter som du använder till ingående post. Servern är tillgänglig på port 25, 587 och 8080.

Observera att vissa Internetleverantörer förhindrar sina kunder att skicka genom port 25, då kan port 587 eller 8080 användas.

Du kan endast skicka mail från ditt epostprogram genom smtp.simply.com. Det fungerar alltså INTE med mail.domän.se eller websmtp.simply.com.

Utskick från din hemsida/scripts

smtp.simply.com får INTE användas till nyhetsbrevsutskick, massutskick eller utskick via t.ex. ditt webbhotell. Använd i dessa fall websmtp.simply.com i stället.

Artikel från supportkategorin: Mail