Utgående mailserver

Om du har ett e-postkonto hos oss, rekommenderar vi alltid att du skickar genom vår SMTP-server.

Alternativt kan du även skicka genom den e-postserver som medföljer ditt Internet, hos din Internetleverantör. Kontakta din internetleverantör för att få mer information.

Simply.comss SMTP server

Adressen till vår SMTP-server (utgående server) är smtp.simply.com

Den rekommenderade porten är: 587.
Om inte denna port fungerar för dig, kan du pröva med någon av följande: 25, 2525 eller 8080 istället.

Se till att Server för utgående e-post kräver godkännande är markerat i ditt mailprogram.

Har du möjlighet att välja krypteringsmetod, bör du alltid välja STARTTLS eller TLS.

Du kan endast skicka mail från ditt e-postprogram genom smtp.simply.com. Det fungerar alltså INTE med mail.domän.se eller websmtp.simply.com.

Utskick från din hemsida/scripts

smtp.simply.com får INTE användas till nyhetsbrevutskick, massutskick eller utskick via t.ex. ditt webbhotell. Använd i dessa fall websmtp.simply.com i stället.

Se: https://www.simply.com/se/support/faq/mail/385/

Artikel från supportkategorin: Mail

Andra relevanta artiklar