Udgående mailserver til scripts

Hvis du har brug for at sende mails ud gennem din hjemmeside (uanset om den er lavet i ASP, ASP.NET eller PHP), bør du indstille din hjemmeside til at sende mails ud via SMTP-serveren websmtp.simply.com (port 587). Der er ingen begrænsning på antallet af mails sendt fra websmtp.simply.com.

For at sende igennem websmtp.simply.com skal du bruge port 587 (STARTTLS er understøttet), og logge på serveren med brugernavn og adgangskode. Loginoplysningerne kan være enhver given mailadresse opsat i din Simply.com Mail Administration.

Denne server kan kun bruges af dine scripts, fra vores webservere, og ikke af normale mailklienter eller fra servere der er placeret andetsteds.

I CMS (Wordpress, Drupal, Prestashop, Magento osv.) kan man ofte angive en SMTP server, eller installere et plugin som gør dette muligt.

SMTP server med PHP

Hvis du vælger af sende mails igennem PHP's mail() funktion vil mails IKKE blive DKIM/SPF-valideret hos modtageren og dermed vil de formentlig blive anset som spam. Med andre ord: brug vores SMTP-server.
I PHP kan du bruge følgende libraries til afsendelse, da mail() funktionen ikke understøtter afsendelse igennem ekstern SMTP-server.

SMTP server i WordPress

Vi anbefaler plugin'et http://wordpress.org/plugins/easy-wp-smtp/

SMTP server i Prestashop

Se http://doc.prestashop.com/display/PS16/E-Mail+Parameters

SMTP server i Magento 1.x

Vi anbefaler plugin https://github.com/aschroder/Magento-SMTP-Pro-Email-Extension

Masseudsendelse

Vi tillader naturligvis ikke at websmtp.simply.com bruges til phishing, spam, adressevask eller andre former for mailudsendelser som er til gene for modtageren eller som vi modtager klager over. Vores SMTP-service er tilgængelig for at hjælpe vores kunder drive deres hjemmeside og services omkring dette, så godt reputation og god leverance er en prioritet for os. Se nærmere i vores betingelser.

Skal du sende ti-tusindvis af mails, anbefaler vi ikke at du bruger websmtp.simply.com til dette. Vi slår hårdt ned på spam og misbrug af serveren for at sikre vores servere og andre kunder ikke bliver blokeret grundet spam- og masseudsendelser.

Sørg for SPF, DKIM og DMARC i dine mails og domæne, det hjælper med at forhindre blokering af mails hos mange mail-udbydere.

Overvej at brug 3. part services som f.eks. Mailgun til masse-udsendelser, det sikrer dig den bedste leverance.

Bounce håndtering

Ved masseudsendelser ser vi altid gerne at kunder behandler deres bounce mails, og fjerner 'døde' mail adresser fra deres lister. Dette kan gøres ved at opsætte en afsender konto og tjekke denne konto for fejlmails/bounces. Hvis en sådan konto opsættes, bør du samtidig deaktivere antivirus og antispam på kontoen, da der ellers vil blive brugt en betydelig mængde unødvendige ressourcer på vores mailservere. Sørg for at tømme og behandle mails på kontoen jævnligt.

Dette vil forhindre mailservere i at blokere mails sendt fra vores SMTP servere, og sikre dine mails bliver leveret korrekt til gyldige modtagere.

Implementer også headeren List-Unsubscribe så den indeholder et link der direkte fjerner modtageren fra evt. lister og overhold ellers god skik og lovgivning i.fht. opt-out og opt-in af dine udsendelser.

Artikel fra support-kategorien: Mail