Inställning av email i Microsoft Outlook 2003

Här nedan hittar du hjälp för inställning av ditt e-postkonto i Microsoft Outlook 2003.

Denna guide förutsätter att du redan har ställt in ditt e-postkonto i vår "E-post" Administration, som du hittar i vår Kontrollpanel.

[1] Öppna Microsoft Outlook
[2] Välj menyn <i>Verktyg</i> och därefter <i>E-postkonton</i>. Klicka på <i>Lägg till ett nytt e-postkonto</i> och klicka på <i>Nästa</i> därefter.

<img src="/img/support/22/microsoftoutlook20031.gif">

[3] Under servertyp väljer du <b>IMAP</b>

<img src="/img/support/22/microsoftoutlook20032.gif">

[4] Uppgifterna fylls i som visat på nedanstående skärmdump.

<b>OBSERVERA:</b> Kontonamn är HELA din e-postadress och inte bara exempelvis <b>john</b> utan <b>john@domän.se</b>! Lösenordet är det lösenordet du har valt i mailadministrationen under din kontrollpanel.

<img src="/img/support/22/microsoftoutlook20033.gif">

Du kan hitta listan över möjliga utgående servrar, <a href="https://www.simply.com/support/faq/2/7">här</a>

<img src="/img/support/22/microsoftoutlook20034.gif">

[5] Ditt konto är nu konfigurerat och klart för användning. E-post hämtas genom att klicka på knappen: Skicka/ta emot, eller på ”Skicka och ta emot” i menyn Verktyg.

Artikel från supportkategorin: Mail