Inställning av email i Microsoft Outlook 2003

Här nedan hittar du hjälp för inställning av ditt e-postkonto i Microsoft Outlook 2003.

Denna guide förutsätter att du redan har ställt in ditt e-postkonto i vår "E-post" Administration, som du hittar i vår Kontrollpanel.

[1] Öppna Microsoft Outlook

[2] Välj menyn "Verktyg" och därefter "E-postkonton". Klicka på "Lägg till ett nytt e-postkonto" och klicka på "Nästa" därefter.

[3] Under servertyp väljer du "IMAP"

[4] Uppgifterna fylls i som visat på nedanstående skärmdump.

OBSERVERA: Kontonamn är HELA din e-postadress och inte bara exempelvis "john" utan "john@domän.se"! Lösenordet är det lösenordet du har valt i mailadministrationen under din kontrollpanel.

Du kan hitta listan över möjliga utgående servrar, https://www.simply.com/support/faq/2/7

[5] Ditt konto är nu konfigurerat och klart för användning. E-post hämtas genom att klicka på knappen: Skicka/ta emot, eller på ”Skicka och ta emot” i menyn Verktyg.

Artikel från supportkategorin: Mail

Andra relevanta artiklar